Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky

 

Zvířata jsou vydávána osobám starším 18 let, zdarma bez poplatků, dle platných předpisů útulku. Při převzetí psa je s majitelem sepsána smlouva o převzetí zvířete, ve které se zavazuje, že zajistí zvířeti vyhovující životní podmínky, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči a po dobu 1 roku umožní kdykoliv kontrolu zvířete pracovníkovi útulku či inspektorovi příslušné veterinární správy. Prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 6 měsíců od nálezu o zvíře přihlásí.

Tento bod vyplývá ze zákona, my se snažíme maximálně před takovou nepříjemností ochránit nového majitele, takže psi jsou vydáváni až po určité době pobytu na útulku, kdy je patrné, že původní majitel nemá snahu se o svého psa postarat. Nový majitel má právo psa do 1 roku vrátit z důvodů sociálních nebo pro nepřizpůsobivost psa v novém prostředí.

Smlouva:

Přebírající se zavazuje, že :

1)    Zajistí zvířeti na své náklady vyhovující životní podmínky, zejména dostatek vhodné stravy, stálou možnost napájení čerstvou vodou, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění veterinární péči.
2)    Zajistí pravidelné očkování zvířete proti infekčním chorobám.
3)    Odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s držením zvířete v náhradní péči.
.
 
Po dobu 1 roku od nálezu zvířete :
 
1) Zabezpečí zvíře před únikem či odcizením. Nesmí ho prodat ani darovat. Únik ihned ohlásí útulku.
2) V případě zájmu svěřit zvíře do trvalé péče třetí osoby, ohlásí předem útulku totožnost této osoby.
3)    V případě, že se nebude moci ze závažných důvodů o zvíře starat, vrátí je zpět do útulku nebo bude postupovat jako v bodě 2.
4)    Prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 6 měsíců od nálezu o zvíře přihlásí.
5)    Umožní kdykoliv kontrolu zvířete pracovníkovi útulku či inspektorovi příslušné veterinární správy.
 
Nový osvojitel bere na vědomí, že v případě porušení některého z výše uvedených závazků má správce právo po dobu 1 roku od nálezu zvířete přebírajícímu odebrat bez náhrady nákladů, které přebírajícímu v souvislosti s náhradní péčí o zvíře vznikly.

UPOZORNĚNÍ

Pozor, poslední dobou se vyskytly případy podvodných zlodějek, které předstírají, že přišly na kontrolu z útulku, jak se pes má a při té příležitosti ukradnou, co je v dosahu. Upozorňujeme, že jediní lidé, kteří mají právo psa kontrolovat v novém bydlišti, jsou ti, kteří vidíte v útulku a pokud se tak děje, je to po předchozí dohodě s novým majitelem, proto pokud byste se s nimi setkali, neprodleně případ oznamte policii